با ما همراه باشید

عضویت در تیم تحریریه

درخواست عضویت در تیم تحریریه مجله

  • به فارسی وارد کنید
  • ممکن است با اعداد فارسی کار نکند. با اعداد انگلیسی وارد کنید
  • اگر دانشجو هستید دوره تحصیلی خود را همراه گزینه دانشجو هستم انتخاب کنید و اگر دانشجو نیستید فقط مدرک تحصیلی خود را انتخاب کنید
  • می توانید یک یا چند گزینه را انتخاب کنید
  • مثلا چه مهارتی دارید
  • اگر قبلا مقاله نوشته اید (منتشر شده یا نشده) برای ما ارسال کنید حداکثر حجم 10 مگابایت با فرمت pdf می توانید تا 3 فایل ارسال کنید
    Drop files here or
    Accepted file types: pdf.